Staff

Dipl. Ing. Vanda Benešová, PhD.
vanda_benesova@stuba.sk
Research Interests: Computer vision (Object detection, Image segmetation)
Teaching (at FIIT, STU): Courses on Digital Image Processing, Multimedia


Ing. Peter Kapec, PhD.
peter.kapec@stuba.sk
Research Interests: Software visualization, Information and knowledge visualization, Graph visualization, Computer Graphics, Programming Languages
Teaching (at FIIT, STU): Human-Computer Interaction, Principles of Software Engineering, Software Systems Research, Team project


Ing. Peter Drahoš, PhD.
peter_drahos@stuba.sk
Research Interests: Computer graphics and visualization, Real-time rendering and photorealistic rendering, Parallel programming, Scientific visualization, especially software visualization
Teaching (at FIIT, STU): Principles of Computer Graphics and Image Processing, Parallel Programming


PhD Students

Ing. Jakab Marek
marek.jakab@stuba.sk
Research Interests: computer vision, object detection
Dissertation thesis: Object Detection and Recognition using Methods of Computer Vision
Diploma thesis: Visual detection, recognition and tracking of three-dimensional objects
Bachelor thesis: Augmented reality on mobile device


Ing. Patrik Polatsek
patrik.polatsek@stuba.sk
Research Interests: computer vision, visual attention
Dissertation thesis: Human Visual Attention Modeling in Video Sequences using Computer Vision Methods
Diploma thesis: Spatiotemporal saliency model of human attention in video sequences
Bachelor thesis: Blink Rate Tracking of Computer User


Ing. Martin Tamajka
martin.tamajka@stuba.sk
Research Interests: computer vision, medical image processing, segmentation and oversegmentation, ML and deep learning in medical imaging
Dissertation thesis: Research of new methods of computer vision for medical applications
Diploma thesis: Segmentation of anatomical organs in medical data
Bachelor thesis: Innovative Application Within an International Competition
Teaching: Computer vision, Digital image processing, Team project


Ing. Lukáš Samuel Marták
lukas.martak@stuba.sk
Research Interests: deep learning, digital signal processing
Diploma thesis: Modelling music structure using artificial neural networks

 


Ing. Lukáš Hudec
lukas.hudec@stuba.sk
Research Interests: computer vision, object segmentation detection and localization
Diploma thesis: Automatic segmentation and semantic scene description from RGB-D data
Bachelor thesis: Visual detection of people flow with use of Kinect sensor


Ing. Matej Kompanek
matej.kompanek@stuba.sk
Research Interests: computer vision, medical image processing, segmentation, ML and deep learning in medical imaging
Dissertation thesis: Research of new methods of computer vision for medical applications
Diploma thesis: Medical image registration in an application for medical data fusion
Bachelor thesis: Visual interface for application control
Teaching: Computer vision, Digital image processing


     Ing. Miroslav Laco
     miroslav.laco@stuba.sk
     Research Interests: computer vision, visual attention
     Dissertation thesis:
     Diploma thesis:
     Bachelor thesis:


Master’s Students

Bachelor Students

 

unknown

Rastislav Chynoranský
Bachelor thesis: Vizuálne rozpoznávanie objektov


unknown

Peter Šuga
Bachelor thesis: Segmentácia objektov v obraze metódami počítačového videnia


bobotova

Zuzana Bobotová
Bachelor thesis: Spracovanie obrazu a metódy počítačového videnia aplikované pre medicínske dáta


unknown

Mário Keszeli
Bachelor thesis: Spracovanie obrazu pre snímanie identifikačných kariet mobilom


hanzel

Maroš Hanzel
Bachelor thesis: Vizuálna detekcia a rozpoznávanie objektov pomocou senzora Kinect V2.


mrocek

Filip Mrocek
Bachelor thesis: Automatické rozpoznávanie poštových známok metódami počítačového videnia


selecky

Ondrej Selecký
Bachelor thesis: Spracovanie medicínskych snímkov magnetickej rezonancie


sukenik

Filip Súkeník
Bachelor thesis: Vizuálna detekcia áut pre parkovacie plochy


unknown

Peter Tibenský
Bachelor thesis: Vizuálna detekcia áut pre parkovacie plochy

Former Student Members

Ing. Ján Kvak
Dissertation thesis: Creating and Recognizing Visual Words Using Sparse Distributed Memory


Ing. Andrej Fogelton
Dissertation thesis: Object Class Recognition


Ing. Róbert Birkus
Diploma thesis: Segmentácia anatomických orgánov v medicínskych dátach
Bachelor thesis: Segmentácia obrazu na grafickom procesore


Ing. Katarína Janečková
Diploma thesis: Rozpoznávanie reklamných audiosekvencií v akustickom zázname


Ing. Juraj Uhrin
Diploma thesis: Spracovanie signálu v spektrálnej oblasti pre medicínske aplikácie


Ing. Štefan Linner
Diploma thesis: Vizuálna detekcia ohňa a dymu metódami počítačového videnia


Ing. Ondrej Galbavý
Diploma thesis: Vizuálna analýza hokejovej hry pomocou metód 3D stereo rekonštrukcie


Bc. Olešová Veronika
Diploma thesis: Generovanie mapy vizuálnej nápadnosti za využitia hĺbkovej informácie
Bachelor thesis: Generovania mapy vizuálnej nápadnosti


Bc. Michal Kučera
Diploma thesis: Využitie superpixelovej segmentácie pri detekcii pohybujúcich sa objektov vo videu
Bachelor thesis: Virtuálna prezentácia miesta


Bc. Andrej Železňák
Diploma thesis: Klasifikácia superpixelov za účelom segmentácie a rozpoznávania objektov


Bc. Peter Kušnír
Diploma thesis: Segmentácia objektov v obraze s použitím superpixelov
Bachelor thesis: Rozpoznávanie obrazu pri virtuálnej hre


Bc. Peter Šutarík
Diploma thesis: Použiteľnosť (angl. usability) komplexného vizualizačného softvéru pre medicínske účely


Bc. Andrej Valko
Diploma thesis: Rozpoznávanie objektov


Bc. Michal Viskup
Diploma thesis: Využitie 3D informácie pri rozpoznávaní ľudskej tváre
Bachelor thesis: Segmentácia obrazu s podporou výpočtu na grafickej procesorovej jednotke


Bc. Tomáš Drutarovský
Diploma thesis: Využitie výstupu konvolučných neurónových sietí ako deskriptora
Bachelor thesis: Detekcia mikrospánku vodiča


Bc. Martin Žalondek
Bachelor thesis: Segmentácia objektov v obraze


Bc. Jaroslav Gazdík
Bachelor thesis: Vizuálna detekcia osôb v dave s použitím senzora Kinect


Bc. Peter Šarišský
Bachelor thesis: Detekcia žmurkania webkamerou


Bc. Lenka Kutlíková
Bachelor thesis: Vyhodnocovanie rušivosti notifikácií


Bc. Martin Kaššay
Bachelor thesis: Segmentácia obrazu s podporou výpočtu na grafickej procesorovej jednotke


Ing. Marek Račev
Diploma thesis: Computer visual object recognition


Ing. Martin Čertek
Diploma thesis: Interaktívna prezentácia miesta


Ing. Michal Lihocký
Diploma thesis: Získavanie informácií o stolovej hre s využitím počítačového videnia


Ing. Martin Geier
Dimloma thesis: Automatická anotácia sémantického opisu scény v obraze s použitím normy MPEG 7


Ing. Jakub Gondár
Diploma thesis: Automatická anotácia kontúr objektov v obraze a vo videu založená na norme MPEG7


Ing. Michal Ošvát
Diploma thesis: Detekcia a segmentácia objektov s využitím kontúr


Ing. Tomáš Kunka
Diploma thesis: Rozpoznávanie objektov pomocou lokálnych príznakov


Ing. Peter Sivák
Diploma thesis: Detekcia a segmentácia objektov s využitím modelu štruktúr


Bc. Tomáš Kačurik
Bachelor thesis: Meranie nerovností povrchu pomocou senzora Kinect